TYYTYVÄINEN ASIAKAS – TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla saadaan selville mihin asiakkaat ovat tyytyväisiä ja mihin eivät ole. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tekeminen on osa yrityksen riskienhallintaa. Tutkimus on myös investointi ja siksi on tärkeää, että siinä selvitetään menneen (tyytyväisyys) lisäksi myös tulevaa. Jotta investointisi asiakastyytyväisyystutkimukseen olisi mahdollisimman kannattava, Miration tutkimuksessa selvitetään myös asiakkuuden syitä, jatko-aikeita ja testataan myyntiargumentteja. 

Tutkimuksen hyödyt

Tyytyväinen asiakas -tutkimuksen avulla saat siitä miten tyytyväinen asiakkaasi on toimintaasi, lisäksi saat tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja pystyt poistamaan turhia ostamisen esteitä. Tutkimuksen perusteella voit parantaa asiakastyytyväisyyttä, luoda edellytyksiä uusien asiakkuuksien synnylle, saada uusia myyntiargumentteja ja ennen kaikkea lisätä myyntiä.

Tutkimuksen sisältö

Miration Tyytyväinen asiakas– tutkimuksessa kysymykset räätälöidään siten, että ne sopivat juuri yritykseesi. Tyypillisesti asiakastyytyväisyyskyselyissä selvitetään vain pohjakerrosta eli tyytyväisyyttä palveluun ja tuotteisiin (lila). Tässä tutkimuksessa selvitetään myös asioinnin sujuvuutta ja tyytyväisyyttä palvelun eri osa-alueisiin ja mahdollisia ostamisen esteitä. Tyytyväinen asiakas– tutkimuksessa selvitetään lisäksi miten asiakkaat ovat löytäneet yrityksen, tulleet asiakkaiksi, kuinka vahva suhde heillä on yritykseen (brändisuhde) ja kilpailijoihin (sininen alue). Tutkimuksen kannattavuutta investointina lisää huomattavasti, jos sen avulla pystytään myymään jatkossa tehokkaammin. Onkin olennaista lisätä tutkimukseen kysymys tai kysymyksiä (vihreä alue), joiden avulla saadaan käyttökelpoisia myyntiargumentteja (mikäli tulokset ovat hyvät). Monissa yrityksissä tyytyväiset asiakkaat ovat merkittävin markkinointikanava. Tyytyväinen asiakas-tutkimuksessa selvitetään myös sitä ovatko asiakkaat suositelleet yritystä ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen. 

Usein asiakastyytyväisyyskyselyitä kritisoidaan siitä, että ne katsovat vain taustapeiliin, eivätkä anna mitään osviittaa tulevaisuudelle. Näin ei tarvitse olla. Ensinnäkin on tärkeää selvittää, aikovatko ihmiset jatkaa asiakkuuttansa (vaaleanvihreä alue) ja toiseksi mitkä asiat korreloivat tämän aikeen kanssa. Toisin sanoen Tyytyväinen asiakas– tutkimuksessa saadaan selville, mikä on tärkeintä asiakassuhteen jatkumisen kannalta. Tulevaisuuden suunnittelulle ja markkinoinnille on myös hyötyä siitä, että tiedetään millaisia asiakkaat ovat (asiakasprofiili) ja mikä heille on tärkeää.