Koulutukset

Kaikki tällä sivulla esiteltävät koulutukset on suunniteltu yritysten tarpeisiin joko yhden päivän tai kolmen tunnin mittaisiksi sessioiksi. Koulutusten taustalla on opettajan pedagoginen pätevyys. Teemme myös oppilaitoksille suunniteltuja kursseja, jos ne kiinnostavat, niin olethan yhteydessä.

Photo by Pixabay on Pexels.com
Pitävät myyntiargumentit

Rakenna pitäviä myyntiargumentteja.


Photo by Max Fischer on Pexels.com
Mainonnan teho

Miten voit parantaa suoramainonnan tehoa.


Photo by cottonbro on Pexels.com
Enemmän ääniä

Vaaliehdokkaille suunnatussa koulutuksessa käydään läpi tehokkaan vaalimainonnan keinoja.


Photo by Negative Space on Pexels.com
Tutkimusten käyttö markkinoinnissa ja myynnissä

Miten tutkimuksesta saa markkinointiargumentteja ja muita myynnin apuvälineitä.


Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com
Kuluttajan käyttäytyminen ja päätöksenteko

Millaiset psykologiset tekijät ohjaavat asiakkaiden käyttäytymistä.


Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com
Eettinen kuluttaminen ja eettisten tuotteiden markkinointi

Miten poistat eettiset kuluttamisen esteitä.


Photo by LinkedIn Sales Navigator on Pexels.com
Tutkimuksen tuotteistaminen ja tutkijan brändin rakentaminen

Miten tutkimus kannattaa tuotteistaa, jotta sen vaikutus ja hyöty tekijälleen olisivat mahdollisimman suuria.