PITÄVÄT MYYNTIARGUMENTIT -KOULUTUS

Kaipaako myyntisi tehostamista tai myyntiargumenttisi päivitystä? Tässä koulutuksessa rakennat lukuisia vaihtoehtoisia myyntiargumentteja perustuen tuote-etuihisi ja ostamisen psykologiaan. Käymme läpi ostamisen päätöksentekoprosessin, tyypillisimmät ostomotiivit ja ostamisen esteet. 

Rakennamme myyntiargumentit MIRA-ARGUMENTTI –metodin avulla. Metodi pohjautuu ostajan psykologiaan, ostamisen esteisiin ja kilpailijoiden analyysiin. Myyntiargumentteja voidaan rakentaa monesta eri lähtökohdasta käsin. Näitä erilaisia tapoja esitellään kurssilla ja voit niistä valita ne tavat, jotka tuntuvat sopivan juuri sinun tuotteeseesi ja ajattelutapaasi parhaiten. Kun olemme rakentaneet vaihtoehtoisia argumentteja, testaamme niitä ja valitsemme uskottavimmat. 

Koulutuksen loppupuolella keskitymme argumenttien sanamuotojen hiomiseen mahdollisimman myyvään muotoon. Tutkimusten mukaan yllättävän pienillä asioilla on suuri merkitys. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus perustuu kuluttajan psykologian laajaan tuntemukseen sekä lukuisiin empiirisiin tutkimuksiin aiheesta. 

  1. Lähtökohtana on myytävän tuotteen tai palvelun vahvuudet eli tuote-edut. Pohdimme millaisia ostomotiiveja asiakkailla on ja millaisia mahdollisia ongelmia tuotteemme tai palvelumme ratkaisee. 

2. Alustavien myyntiargumenttien luominen MIRA-ARGUMENTTI metodin avulla. Eli käytännössä muunnamme tuotteen/palvelun vahvuudet, yleisimmät ostomotiivit ja asiakkaiden ongelmien ratkaisut myyntiargumenteiksi. Ideariihi-vaihe. 

3. Ostamisen psykologia ja päätöksentekoprosessi. Miten ostopäätökseen voi vaikuttaa, auttaako esimerkiksi aikapaineen luominen,  kaupanpäälliset yms. 

4. Ostamisen esteet ja niiden poistaminen MIRA-ARGUMENTTI metodin avulla

5. Katsaus kilpailija-analyysiin ja kehitettyjen myyntiargumenttien uskottavuuden testaaminen MIRA-ARGUMENTTI metodin avulla.

6. Myyntiargumenttien hiominen, sanamuodot yms. Millaiset sanat, tarjoukset tai termit toimivat?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu kaikille myyntityötä tekeville ihmisille. Se sopii hyvin myös myyntitiimin koulutukseksi tai workshopiksi.