Blogit

Päädyin kirjoittamaan useaa eri blogia, koska niiden aiheet eroavat niin paljon toisistaan. Olen pyrkinyt tällä järjestelyllä siihen, että jokainen blogi pysyy teemassaan ja lukijan on sitä miellyttävämpi seurata. Jokainen blogi on tarkoitettu siis eri lukijakunnalle. (Toki saat mielellään seurata niitä kaikkia…)

Miratio-blogi kertoo ihmisten päätöksenteosta

Mielestäni päätöksenteon analysoiminen on kiehtovaa. Ihmisten päätöksenteossa kiinnostavinta on miten päätöksiimme vaikuttavat alitajuiset ja psykologiset elementit. Koska ulkoistamme yhä enemmän päätöksentekoamme tekoälylle, on mielenkiintoista pohtia miten se vaikuttaa elämäämme. Blogin taustalla on lukuisia tehtyjä tutkimuksia ja väitöskirja päätöksenteon psykologiasta.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com
Vaalimuusa -blogissa pohditaan äänestäjän käyttäytymisen psykologiaa ja vaalimainonnan tehoa

Blogi kertoo äänestäjän päätöksentekoon vaikuttavista psykologisista seikoista, vaalimainonnan tehosta ja muista äänestämiseen ja demokratiaan liittyvistä seikoista. Taustalla on lukuisia tehtyjä tutkimuksia aiheesta ja väitöskirja päätöksenteon psykologiasta. 

Photo by Jeremias Oliveira on Pexels.com
Miratio -blog examines the psychology of consumer decision making

I think decision-making is a fascinating topic. In human decision-making, the most exciting topics are the subconscious and psychological elements of decision-making. Since we outsource more and more decisions to artificial intelligence, it is interesting to examine how this affects our lives.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com
Mainonnan teho -blogi pohtii mainonnan, brändin ja tuotteistamisen psykologiaa

Blogi kertoo käytännönläheisesti mainonnan tehoon vaikuttavista psykologisista ilmiöistä. Lisäksi blogissa käsitellään satunnaisesti brändin psykologiaa ja tuotteistamista. Taustalla on lukuisia mainonnan tehoon liittyviä tutkimuksia ja väitöskirja kuluttajan päätöksenteon psykologiasta. .

Tutkimusguru blogissa pohditaan erilaisia tutkimuksia, tutkimusmetodeja ja tutkimusten psykologiaa

Tutkimusguru pohtii tutkimusten tekemistä ja hyödyntämistä, erilaisia tutkimustekniikoita, kysymysten muotoilun semantiikkaa ja kysymyksiin vastaamisen psykologiaa. Taustalla on 20 vuoden kokemus tutkimusten tekemisestä. 

Photo by Kampus Production on Pexels.com
Becoming a Finnish teacher -blog ponders topics related to future of teaching and psychology of learning

This blog began when I was studying to be a Finnish Teacher. After graduation (at the end of 2020), the main topics are the future of education, psychology of learning, and analyzing the education system and developments in Finnish society.