Blogit

Päädyin kirjoittamaan useaa eri blogia, koska niiden aiheet eroavat niin paljon toisistaan. Olen pyrkinyt tällä järjestelyllä siihen, että jokainen blogi pysyy teemassaan ja lukijan on sitä miellyttävämpi seurata. Jokainen blogi on tarkoitettu siis eri lukijakunnalle. (Toki saat mielellään seurata niitä kaikkia…)

Miratio-blogi kertoo ihmisten päätöksenteosta

Päätöksenteossa kiinnostavinta on päätöksiimme vaikuttavat alitajuiset ja psykologiset elementit. Koska ulkoistamme yhä enemmän päätöksentekoamme tekoälylle, on mielenkiintoista pohtia miten se vaikuttaa elämäämme. Blogin taustalla on lukuisia tehtyjä tutkimuksia ja väitöskirja päätöksenteon psykologiasta.

Photo by Ivan Samkov on Pexels.com
Mainonnan teho -blogi pohtii mainonnan, brändin ja tuotteistamisen psykologiaa

Blogi kertoo käytännönläheisesti mainonnan tehoon vaikuttavista psykologisista ilmiöistä. Lisäksi blogissa käsitellään satunnaisesti brändin psykologiaa ja tuotteistamista. Taustalla on lukuisia mainonnan tehoon liittyviä tutkimuksia ja väitöskirja kuluttajan päätöksenteon psykologiasta. Blogia päivitetään hyvin satunnaisesti.

Photo by Jeremias Oliveira on Pexels.com
The Mystery of Decision-making -blog examines the psychology of decision making

I started this blog while working on my thesis about media choices. I wanted to discover how we make decisions and what subconscious elements influence our decision-making. I have written two books (in Finnish) about decision-making. The first book examines how sports referees make intuitive decisions, and the second reveals the psychology of voter decision-making. I am also interested in digitally enhanced decision-making. I share my findings in this blog. I hope you enjoy it.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com
Vaalimuusa-blogissa pohditaan äänestäjän käyttäytymisen psykologiaa ja vaalimainonnan tehoa

Blogi kertoo äänestäjän päätöksentekoon vaikuttavista psykologisista seikoista, vaalimainonnan tehosta ja muista äänestämiseen ja demokratiaan liittyvistä seikoista. Taustalla on lukuisia tehtyjä tutkimuksia aiheesta sekä hiljattain ilmestynyt kirja “Satunnainen äänestäjä- Äänestämisen psykologia”.

Tutkimusguru-blogissa pohditaan erilaisia tutkimuksia, tutkimusmetodeja ja tutkimusten psykologiaa

Tutkimusguru pohtii tutkimusten tekemistä ja hyödyntämistä, erilaisia tutkimustekniikoita, kysymysten muotoilun semantiikkaa ja kysymyksiin vastaamisen psykologiaa. Taustalla on 20 vuoden kokemus tutkimusten tekemisestä.

Photo by Kampus Production on Pexels.com
Becoming a Finnish teacher -blog ponders topics related to future of teaching and psychology of learning

This blog began when I was studying to be a Finnish Teacher. After graduation (at the end of 2020), the main topics are the future of education, the psychology of learning, and analyzing the education system and developments in Finnish society. The blog is updated very randomly.