Vaalimuusan tutkimukset

Osa tutkimusta on koottu tietopankkiin. Nämä on merkitty *-merkillä. Kyselyiden rakenne ja lisätietoja on alla.

Kunnallisvaalit 2008: Analyysi keravalaisten ehdokkaiden vaalikonekäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitettiin miten vaalikoneisiin vastaaminen tai vastaamattomuus vaikuttaa äänimääriin. 

Eduskuntavaalit 2011: Facebookin käyttö vaalimainonnassa. Tutkimuksessa selvitettiin miten Facebook profiilit ja aktiivisuus vaikuttivat äänimäärin.  

*Eurovaalit 2014: Äänestämättömyystutkimus. Tutkimus tehtiin nettikyselynä ja siinä selvitettiin äänestämättömyyden syitä ja taustoja. 

*Eurovaalit 2014: Äänestäjän päätöksentekotutkimus. Tutkimus tehtiin nettikyselynä ja siinä selvitettiin millainen on äänestäjien päätöksentekoprosessi ja millaiset tekijät päätöksiin vaikuttavat.  

Eurovaalit 2014: Tutkimus Facebookin vaikutuksista Eurovaaleissa, Analyysissä selvitettiin miten Facebook profiilit, tykkääjät ja aktiivisuus korreloivat äänimäärine kanssa. Otoksena kaksi isoa puoluetta (Kokoomus ja Perussuomalaiset) ja kolme pientä puoluetta

*Eduskuntavaalit 2015: Äänestäjän päätöksentekotutkimus . Tutkimus tehtiin nettikyselynä ja siinä selvitettiin millainen on äänestäjien päätöksentekoprosessi ja millaiset tekijät päätöksiin vaikuttavat.  

Eduskuntavaalit 2015: Vaalikoneanalyysi. Analyysissä mukana 10 vaalikonetta. Subjektiivisessa analyysissä selvitettiin miten samoilla arvoilla (tutkijan omat) saadaan erilaisia äänestyssuosituksia. Lisäksi tutkimuksessa arvioitaan kysymysten johdattelevuutta. 

Eduskuntavaalit 2015: Tutkimus vaalitapahtumien tehosta. Tutkimuksessa on mukana Keski-Uudenmaan ehdokkaat ja heidän ilmoituksensa vaalitapahtumista sanomalehdissä. Vaalitapahtumien laatu ja lukumäärä korreloi äänimäärien kanssa. 

Eduskuntavaalit 2015: Miten ehdokkaan Twitter-aktiivisuus  vaikuttaa äänimääriin, valituksi tulleet ehdokkaat (n=200)

Eduskuntavaalit 2015: Punaisessa paidassa eduskuntaan, tutkimus paidan värin vaikutuksesta äänimääriin. Paitojen värit ovat vaalikuvista ja niiden korrelaatiota äänimäärien kanssa tarkastellaan. 

Brexit-vaalit 2016: Brexit-katumus. Hyvin pieni analyysi Brexit äänestyksen tuloksista ja katumuksen syistä. Ei perustu dataan. 

USAn vaalit 2016: Mitä suomalaiset ajattelevat presidentti Trumpista, kysytty osana kuntavaalit 2017 -tutkimusta. 

Kuntavaalit 2017: Sanomalehti-ilmoitusten teho, 4 vaalipiiriä, analyysi sanomalehdissä olleista ilmoituksista ja niiden korreloinnista äänimäärien kanssa.   

Kuntavaalit 2017: Vaalikoneiden luottettavuus- testi. Pieni testi siitä mitä eri vaalikoneet suosittelevat puolueeksi. 

Perussuomalaisten puheenjohtajan vaali 2017: Mitä suomalaiset ajattelevat perussuomalaisten puheenjohtajan valinnasta (ennen vaaleja), kysytty osana Kuntavaalit 2017-tutkimusta. 

*Kuntavaalit 2017: Äänestäjän päätöksenteko -kysely, koko Suomi (ei vielä valmis). 

Kuntavaalit 2017: Mielipidekirjoitusten vaikutus äänestäjien käyttäytymiseen. Tutkimuksessa laskettu Keski-Uusimaassa olleiden Vaalikynä-ilmoitusten määrää ja laskettu niiden korrelaatiota äänten kanssa.

* merkityt kyselyt on koottu tietopankkiin. Kyselyiden rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa.