Vaalimuusan tutkimukset

Osa tutkimusta on koottu tietopankkiin. Nämä on merkitty *-merkillä. Kyselyiden rakenne ja lisätietoja on alla.

Kunnallisvaalit 2008: Analyysi keravalaisten ehdokkaiden vaalikonekäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitettiin miten vaalikoneisiin vastaaminen tai vastaamattomuus vaikuttaa äänimääriin. Raportti.

Eduskuntavaalit 2011: Facebookin käyttö vaalimainonnassa. Tutkimuksessa selvitettiin miten Facebook profiilit ja aktiivisuus vaikuttivat äänimäärin.  Raportti.

*Eurovaalit 2014: Äänestämättömyystutkimus. Tutkimus tehtiin nettikyselynä ja siinä selvitettiin äänestämättömyyden syitä ja taustoja. 

*Eurovaalit 2014: Äänestäjän päätöksentekotutkimus. Tutkimus tehtiin nettikyselynä ja siinä selvitettiin millainen on äänestäjien päätöksentekoprosessi ja millaiset tekijät päätöksiin vaikuttavat.  

Eurovaalit 2014: Tutkimus Facebookin vaikutuksista Eurovaaleissa, Analyysissä selvitettiin miten Facebook profiilit, tykkääjät ja aktiivisuus korreloivat äänimäärine kanssa. Otoksena kaksi isoa puoluetta (Kokoomus ja Perussuomalaiset) ja kolme pientä puoluetta

*Eduskuntavaalit 2015: Äänestäjän päätöksentekotutkimus . Tutkimus tehtiin nettikyselynä ja siinä selvitettiin millainen on äänestäjien päätöksentekoprosessi ja millaiset tekijät päätöksiin vaikuttavat.  

Eduskuntavaalit 2015: Vaalikoneanalyysi. Analyysissä mukana 10 vaalikonetta. Subjektiivisessa analyysissä selvitettiin miten samoilla arvoilla (tutkijan omat) saadaan erilaisia äänestyssuosituksia. Lisäksi tutkimuksessa arvioitaan kysymysten johdattelevuutta. 

*Eduskuntavaalit 2015: Tutkimus vaalitapahtumien tehosta. Tutkimuksessa on mukana Keski-Uudenmaan ehdokkaat ja heidän ilmoituksensa vaalitapahtumista sanomalehdissä. Vaalitapahtumien laatu ja lukumäärä korreloi äänimäärien kanssa. 

*Eduskuntavaalit 2015: Miten ehdokkaan Twitter-aktiivisuus  vaikuttaa äänimääriin, valituksi tulleet ehdokkaat (n=200)

*Eduskuntavaalit 2015: Punaisessa paidassa eduskuntaan, tutkimus paidan värin vaikutuksesta äänimääriin. Paitojen värit ovat vaalikuvista ja niiden korrelaatiota äänimäärien kanssa tarkastellaan. 

Brexit-vaalit 2016: Brexit-katumus. Hyvin pieni analyysi Brexit äänestyksen tuloksista ja katumuksen syistä. Ei perustu dataan. 

USAn vaalit 2016: Mitä suomalaiset ajattelevat presidentti Trumpista, kysytty osana kuntavaalit 2017 -tutkimusta. 

*Kuntavaalit 2017: Sanomalehti-ilmoitusten teho, 4 vaalipiiriä, analyysi sanomalehdissä olleista ilmoituksista ja niiden korreloinnista äänimäärien kanssa.   

Kuntavaalit 2017: Vaalikoneiden luottettavuus- testi. Pieni testi siitä mitä eri vaalikoneet suosittelevat puolueeksi. 

Perussuomalaisten puheenjohtajan vaali 2017: Mitä suomalaiset ajattelevat perussuomalaisten puheenjohtajan valinnasta (ennen vaaleja), kysytty osana Kuntavaalit 2017-tutkimusta. 

*Kuntavaalit 2017: Äänestäjän päätöksenteko -kysely, koko Suomi. 

Kuntavaalit 2017: Mielipidekirjoitusten vaikutus äänestäjien käyttäytymiseen. Tutkimuksessa laskettu Keski-Uusimaassa olleiden Vaalikynä-ilmoitusten määrää ja laskettu niiden korrelaatiota äänten kanssa.

*Kuntavaalit 2017: Twitter, Facebook ja Youtube -näkyvyyden vaikutus vaalituloksiin

*Kuntavaalit 2017: Vaalikuva-analyysi ja paidan värin vaikutus vaalituloksiin

*Presidentinvaalit 2018: Äänestäjän päätöksenteko-kysely, koko Suomi.

*Eduskuntavaalit 2019: Sanomalehti-ilmoitusten teho, 4 vaalipiiriä, analyysi sanomalehdissä olleista ilmoituksista ja niiden korreloinnista äänimäärien kanssa.  

Eduskuntavaalit 2019: Vaalikoneiden luotettavuus- testi. Pieni testi siitä mitä eri vaalikoneet suosittelevat puolueeksi. 

*Eduskuntavaalit 2019: Vaalikuva-analyysi ja paidan värin vaikutus vaalituloksiin

*Eduskuntavaalit 2019: Vaalitapahtumien teho- tutkimus, Uudenmaan vaalipiiri

Yhteenveto aiemmista vaaleista: Vaalimainonnan teho 2019

*Eurovaalit 2019: Äänestäjän päätöksenteko kysely

*Kuntavaalit 2021: Facebook, Instagram, LinkedIn, Nettisivut, Youtube ja Twitter näkyvyyden vaikutus vaalituloksiin.

*Kuntavaalit 2021: sanomalehti-ilmoitusten vaikutus vaalituloksiin, Keski-Uusimaa

Kuntavaalit 2021: Vaalikoneiden luotettavuus-testi

*Kuntavaalit 2021: Vaalikuvatutkimus

*Kuntavaalit 2021: Vaalitapahtumatutkimus

*Kuntavaalit 2021: Äänestäjän päätöksentekotutkimus

* merkityt kyselyt on koottu tietopankkiin.

Päätöksentekoon liittyvien kyselyiden rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa. Tietopankissa on yli 300 muuttujaa. Joskaan ihan näin monta kysymystä tai väittämää ei kyselyissä ole ollut, sillä osa on summamuuttujia. Kysymykset ovat myös hieman vaihdelleet vuosien varrella, kun on testattu sanamuotoja ym.

Vaalimainontaan liittyvien tutkimusten periaate:

Vaalikonetestit ovat noudattaneet periaatetta: