Tutkimukset

Photo by Lukas on Pexels.com

Ovatko asiakkaasi tyytyväisiä? Miksi jotkut vaihtavat kilpailijalle? Miksi asiakkaat ostavat meiltä? Miten asiakkaat suhtautuisivat tuoteuudistukseen? Kuinka tyytyväisiä seuranne jäsenet ovat toimintaanne?


Edellä on mainittu vain muutama esimerkki kysymyksistä, joihin Miratio voi etsiä vastauksia. Tutkimukset ovat suunnattu niin yrityksille, yhdistyksille kuin seuroille. Tutkimus räätälöidään aina juuri sinun tarpeisiisi. Ota yhteyttä niin jutellaan.

Täältä löydät esimerkkejä tarjolla olevista tutkimuksista ja niiden esittelyn.

Millaisia Miration tutkimukset ovat?

Helppo käyttää markkinoinnissa

Tutkimukset ovat aina käytännönläheisiä ja helposti hyödyn-nettäviä. Tutkimuksien mukana tulee aina myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Katse tulevaisuuteen

Usein tutkimukset käsittelevät menneisyyttä (esim. tyytyväisyys palveluun) tai nykyisyyttä (esim. asioinnin useus). Näiden lisäksi tutkimuksissamme katsotaan myös tulevaan (esim. mikä saa pysymään asiakkaana tulevaisuudessa).

Myynnin näkökulma

Kaikkiin Miration tutkimuksiin pyritään ottamaan mukaan kysymyksiä tai väittämiä, mitkä on helppo muuntaa myyntiargumenteiksi.

Strateginen näkökulma

Kaikissa tutkimuksissa (mikäli mahdollista) peilataan SWOT-analyysin hengessä mahdollisia mahdollisuuksia, uhkia, heikkouksia ja vahvuuksia.

Tutkimusguru-blogi

Blogissa pohditaan tutkimusten tekemistä ja hyödyntämistä, erilaisia tutkimustekniikoita, kysymysten muotoilun semantiikkaa ja kysymyksiin vastaamisen psykologiaa.