TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA TUTKIJAN BRÄNDIN RAKENTAMINEN -KOULUTUS

Tuotteistamalla saadaan tutkimuksesta (esimerkiksi väitöskirja, gradu, opinnäytetyö) enemmän hyötyä kuin vain yhden rivin CV:hen tai pakollisen opintosuorituksen. Tutkimuksen tuotteistaminen tarkoittaa sen miettimistä lukijoiden, tutkijan uran ja yhteistyömahdollisuuksien maksimoimisen näkökulmasta. Tuotteistamalla tutkimus voidaan siis nostaa sen lukijamäärää ja siten tutkimuksen vaikuttavuutta. Tämä taas parantaa tutkimuksesta saatavia pitkän aikavälin hyötyjä tutkijalle itselleen. On hyvä huomata, että tuotteistaminen on eri asia kuin kaupallistaminen, mitä sivuamme myös lyhyesti. 

Koulutuksessa käydään läpi tutkimuksen tekemisen tavoitteita, hyötyjä ja haittoja. Pohdimme optimaalista tekemisen aikaa ja asioiden aikatauluttamista. Pyrimme löytämään tutkimusprojektille sellaisia uniikkeja ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista alan tutkimuksista. Tuotteistaminen liittyy olennaisesti myös positiointiin ja brändäykseen, millaiseen kategoriaan (tiedemaailmaan keskusteluun tai tieteen ulkopuolinen keskusteluun) tuote halutaan sijoittaa? Käymme lyhyesti läpi tutkimuksesta tiedottamista (markkinointisuunnitelmaa) ja opiskelijan työmarkkina-aseman parantamista (henkilökohtaisen tutkijan brändin luomista). 

Koulutuksen sisältö

 • Tuotteistamisen lähtötilanne 
  • Miksi tutkimusta tehdään. Lyhyen ja pitkän aikavälin hyödyt. 
  • Opiskelijan tai tutkimuksen tekijän tilanne. Mihin tutkimusprojekti vaikuttaa? Mitä elämässä muuttuu sen seurauksena? Mitä sen avulla halutaan saavuttaa? 
 • Tuotteistamisen tavoite ja mittaaminen 
  • Miten tutkimusprojekti vahvistaa omaa osaamista, mahdollistaa asioita, vähentää riskejä tai heikkouksia? Tiivistetään tuotteistamisen tavoite. Mitä muuttuu tuotteistamisen avulla? 
 • Opiskelijan/tutkijan brändi 
  • Tutkimusprojekti strategisena urakehityksen välineenä
 • Tehokas positiointi
  • Miksi tutkimuksen positiointi on tärkeää? Positiointistrategioita.
 • Tutkimusjulkaisun yleisö 
  • Lukemisen esteitä ja niiden poistaminen 
 • Lukijoiden houkuttelu (Markkinointisuunnitelma) 
  • Ennakkomarkkinointi (tällaista teen) 
  • Lanseeraus (lehdistötiedote, some) 
  • Jälkimarkkinointi (saatavuus) 
 • Tuotteistamisen kannattavuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
  • Hyödyt ja kustannukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä,. Tuotteistamisen aikataulu ja suunnitelma 
  • Kustannuksia: Aika, vaiva, menetetty ansiotulo
 • Kehitettävän tuotteen/ palvelun suojaus 
  • Erilaisia tapoja suoja tutkimus ja sen brändi 
 • Tuotteistamisen innovointi 
  • Innovointimenetelmiä, Skenaariot, Strategiakanvas
 • Käytännön toimenpiteet  

Kenelle kaikille koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu kaikille tutkimuksia tekeville. Se sopii hyvin väitöskirjan tekijöille, graduntekijöille tai opinnäytetyön tekijöille. Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja se sopii hyvin graduseminaarin/tutkimusseminaarin yhdeksi aiheeksi.