EX-ASIAKAS -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Ex asiakas -tutkimuksessa selvitetään syitä asiakkuuden lopettamiselle. Mikä sai asiakkaasi lopettamaan asiakassuhteen?  Olivatko he pettyneitä tuotteeseesi tai palveluun, siirtyivätkö he kilpailijalle vai loppuiko tarve tuotteelle? Tutkimuksessa selvitetään miten lopettamispäätös syntyi, miten asiakas on korvannut puuttuvan tuotteen/palvelun, mikä saisi hänet palaamaan asiakkaaksi ja kuinka todennäköisesti hän palaa asiakkaaksi. Kuten alla olevasta kuviosta näkee, tutkimuksessa on neljä isompaa kokonaisuutta, jotka menneen lisäksi kartoittavat nykytilannetta ja peilaavat tulevaa. 

Tutkimuksen hyödyt

Ex asiakas -tutkimuksen tietojen avulla voidaan kehittämällä tuotetta tai palvelua ehkäistä asiakkaiden menettämistä ja saadaan vinkkejä siitä miten voitaisiin houkutella entisiä asiakkaita takaisin. Tutkimuksessa saadaan esiin sekä heikkouksia että mahdollisuuksia.

Lisätietoja tutkimuksesta