TYYTYVÄINEN YHDISTYKSEN JÄSEN

Tutkimuksen esittely

Tyytyväinen yhdistyksen jäsen –tutkimuksessa selvitetään mihin jäsenpalveluihin, -etuihin ja –toimintaan jäsenet ovat tyytyväisiä, mihin eivät ole ja miksi. Lisäksi selvitetään miten aktiivisesti jäsenet ovat osallistuneet yhdistyksen toimintaan ja miksi he mahdollisesti eivät ole osallistuneet.  

Koska nämä edellä mainitut peilaavat lähinnä mennyttä on tärkeää ennakoida myös tulevaa. Toiminnanjatkumisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää tietää millaisia yhdistyksen jäsenet ovat, miksi he ovat jäseninä, aikovatko he jatkaa jäsenyyttä, millaista toimintaa he haluaisivat yhdistyksellä olevan jatkossa. 

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimuksen avulla saat siitä miten tyytyväisiä jäsenet ovat toimintaasi, lisäksi saat tietoa toiminnan kehittämiseen ja pystyt poistamaan turhia toimintaan osallistumisen esteitä.