TYYTYVÄINEN MUSEOSSAKÄVIJÄ – TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Miration Tyytyväinen museossakävijä – tutkimuksessa selvitetään kuinka tyytyväisiä museossakävijät ovat käyntiinsä, miksi he ovat tulleet sinne ja millainen suhde heillä on museoon. Tutkimuksessa selvitetään myös markkinoinnin toimivuutta ja aikeita tulla museoon uudestaan. Kysymykset räätälöidään siten, että ne sopivat juuri sinun museoosi. 

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimuksen avulla saadaan selvillä täyttää museo asiakkaiden odotukset ja millaista markkinointia kannattaisi jatkossa tehdä.

Tutkimuksen sisältö

Tyytyväinen museossakävijä – tutkimuksessa selvitetään kuinka tyytyväisiä museossakävijät ovat käyntiinsä, miksi he ovat museoon tulleet ja miten museoelämystä olisi voinut parantaa (vihreä alue yllä olevassa kuviossa). Museoon tullaan monista eri syistä, joku tulee katsomaan tiettyä näyttelyä, osa haluaa viihtyä, osa rauhoittua. Monet ihmiset käyvät toistuvasti samassa museossa. Tutkimuksessa selvitetäänkin lisäksi millainen suhde ihmisillä on museoon ja mitkä tekijät vaikuttavat kanta-asiakkuuteen (eli siihen että käy museossa toistuvasti). (Keltainen alue). 

Museon markkinoinnin kannalta on tärkeää selvittää mistä ihmiset ovat kuulleet museosta ja mikä sai heidät tulemaan sinne. Koska museoiden markkinointibudjetit ovat melko pienet, ovat tyytyväiset kävijät kaikkein tärkein markkinointikanava. Tämän takia tutkimuksessa selvitetään, kertovatko kävijät käynnistään muille ihmisille ja miten heidät saisi suosittelemaan museossa käyntiä ystävilleen ja tuttavilleen. Selvittämällä miksi ihmiset käyvät museossa ja kuinka hyvin he viihtyvät siellä saadaan myös tärkeitä markkinointiargumentteja museon markkinointia varten. (oranssi alue). 

Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksessa selvitetään aikeita käydä museossa jatkossa uudelleen (punainen alue). Erityisen kiinnostavaa on selvittää tekijät mitkä vaikuttavat uudelleenkäyntiaikeisiin. Näin saadaan selville mitkä asiat ovat todella tärkeitä kävijöille.