MAINONNAN TEHO -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Mainonnan teho-tutkimuksissa Miratio on luonut metodin jossa yhdistetään akateemisia tutkimuksia kuluttajan psykologiasta ja käytännön tietoja mainonnan havaitsemisesta ja tehosta (silmänliiketutkimukset, neurotutkimukset).

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimuksessa kootaan tietopankki asiakkaan tekemistä suoramainoksista, sähköpostikampanjoista tms. ja niiden myyntiin liittyvistä luvuista (esimerkiksi pull-prosentti, klikkausporosentti tms.). Miratio kerää lisäksi tietopankkiin yli 50 erilaista muuttujaa, mm. mainoksen ulkoasu, mainoksessa ovat kuvat, tarjouksen muotoilu, maksuehdot, puhuttelu jne. Tietopankin tiedot analysoidaan ja katsotaan mitkä tekijät korreloivat eniten myyntilukujen kanssa. Analyysin avulla saat selville millainen kuva mainokseen kannattaa valita, millainen ajankohta toimii parhaiten, mikä merkitys on tekstin muotoilulla tai hinnoittelulla jne. Tutkimuksen avulla voit tehdä entistä tehokkaampaa mainontaa.