Urheiluseurojen tutkimukset: Tyytyväinen toimihenkilö

Seuratoimihenkilöillä, kuten joukkueenjohtajilla ja valmentajilla, on korvaamaton rooli seuramme toiminnassa. Tässä kyselyssä keskitymme vapaaehtoistyön motiiveihin ja jaksamiseen. Tulosten perusteella voimme kehittää kannustavia ratkaisuja, jotka tukevat heitä pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessamme arvioimme myös heidän tyytyväisyyttään nykyiseen toimintaan ja siihen miten hyvin seura tukee heitä.

Katseemme suuntautuu myös tulevaisuuteen; selvitetään jatkoaikeita ja keinoja lopettamisten vähentämiseksi. Koulutustarpeiden ja -halujen ennakoiminen on myös olennainen osa tulevaisuuden suunnittelua.