Urheiluseurojen tutkimukset: Tyytyväinen kiekkokoululainen

Kiekkokoululaisten tyytyväisyys on tärkeää. Kyselyssä selvitetään tyytyväisyyttä kiekkokouluun ja jatkoaikeita. Erityisen kiinnostuneita ollaan siitä, millaisia esteitä harrastuksen jatkamiselle on, jotta voimme poistaa niitä. Kyselyn avulla arvioidaan myös markkinoinnin tehokkuutta selvittämällä mistä he ovat saaneet tiedon kiekkokoulusta.