Urheiluseurojen tutkimukset: Tyytyväinen seuralainen

Tyytyväisyyskyselyn avulla voimme syventyä seuralaistemme tarpeisiin ja tunnistaa alueet, joilla voimme parantaa toimintaamme. Kyselyssämme tarkastellaan jäsenten tyytyväisyyttä eri toiminta-alueisiin, kuten seuran viestintään, toimintatapoihin ja yleiseen kiinnostavuuteen. Joukkuekohtaisissa kyselyissä pureudumme mahdollisiin ongelmiin, kuten kiusaamiseen tai huonoon joukkuehenkeen, ja mahdollistamme siten niihin reagoimisen tarvittaessa. Markkinointitoimenpiteiden kehittämisen kannalta on tärkeää selvittää seuraan tulemista. Lisäksi toki selvitetään tyytyväisyyttä valmennukseen, joukkuejohtoon yms. Koska joukkueiden tuloksia voidaan verrata toisiinsa ja Miration tietopankkiin, nähdään heti missä joukkueissa on ongelmia ja missä asioissa.

Tärkeää on myös katsoa eteenpäin ja selvittää mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, että viihtyy ja aikoo jatkaa seurassa. Selvittämällä mitä seura jäsenilleen merkitsee, saadaan hyviä markkinointiargumentteja ja voidaan pohtia seuran toiminnan painopisteitä.