TUTKIMUSTEN KÄYTTÖ MARKKINOINNISSA JA MYYNNISSÄ -KOULUTUS

Myynnin ja markkinoinnin tukena käytetään monenlaisia tutkimuksia. Osaa tutkimuksista käytetään myynnin välineenä (myyntiargumentit), osaa tuomaa asiakkaalle arvokasta ja osaa markkinoinnin kehittämiseen (tutkimustieto asiakkaista ja mainonnan tehosta). 

Tutkimusten käyttö myynnissä ja markkinoinnissa –koulutuksen avulla saat käsityksen siitä millaisia tutkimuksia on olemassa ja millaisia yleensä käytetään myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. 

Koulutuksessa opit kaivamaan tutkimuksista myyntiargumentteja ja perustelemaan käyttämäsi argumentit tutkimuksen avulla. Opit myös tilaamaan kustannustehokkaita tutkimuksia ja hyödyntämään olemassa olevia tutkimuksia tehokkaasti.

Koulutuksen sisältö

  • Myyntiargumenttien kaivaminen tutkimuksista. Mitä tutkimuksista pitää kertoa ja miten tietoja voidaan käyttää.
  • Omien väitteiden vahvistaminen tutkimustiedon avulla. Millaisia sudenkuoppia olisi hyvä välttää.
  • Mitä aiheita kannattaa tutkia. On hyvä huomioida useita näkökulmia: mainonnan teho, asiakkaan vakuuttaminen ja asiakkaan ilahduttaminen.
  • Tutkimuksen tilaajan muistilista. Joistain tutkimuksista ei ole mitään hyötyä markkinoinnille. Pienillä muutoksilla nekin saisi usein muutettua hyödyllisiksi.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu käytännön myyntityötä tekeville ihmisille. Siitä on hyötyä myös tutkimusten tilaajille ja myyntimateriaalia työstäville.