TEHOKKAAT MYYNTIARGUMENTIT -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Tehokkaat myyntiargumentit – tutkimuksessa selvitetään yrityksen, kilpailijoiden ja toimialalla yleisesti käytössä olevien myyntiargumenttien toimivuutta ja uskottavuutta. Ensin yrityksesi käyttämät myyntiargumentit listataan yhdessä sinun kanssasi. Lisäksi tutkitaan netistä laajemmin alalla käytettyjä myyntiargumentteja. Tämän jälkeen (toimialasta riippuen) joko haastatellaan asiakkaita pienryhmissä tai tehdään heille kysely, missä testataan kuinka hyvin yrityksen käyttämät myyntiargumentit toimivat. Tutkimuksessa käytetään suoran kysymyksen lisäksi epäsuoraa metodia eli selvitellään ostomotiivien kautta myyntiargumenttien toimivuutta.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimuksen avulla saat selville millaisia argumentteja sinun kannattaisi käyttää ja mitä välttää. Saat myös tietoa siitä millaisissa asioissa kilpailijasi ovat asiakkaidesi mielestä parempia. Tutkimuksesta saatat saada myös aivan uusia myyntiargumentteja.