MAINONNAN TEHO -KOULUTUS

Mainonnan teho -koulutuksessa tarkastellaan asioita, mitkä vaikuttavat mainonnan huomaamiseen ja houkuttelevat tutustumaan siihen. Huomaaminen ja tutustuminen mainokseen ei yleensä vielä riitä, vaan mainonnan halutaan herättävän ostohalukkuutta tai täyttävän jonkin muun sille asetetun tavoitteen (brändin kirkastaminen, positiointi, mielikuvien muuttaminen yms.). Koulutuksessa kerrotaan mitkä tekijät vaikuttavat näihin tavoitteisiin pääsemiseen, miten ostamisen esteitä voidaan poistaa ja mitkä asiat vaikuttavat positiivisen mielikuvan syntyyn. 

Koulutuksessa käydään läpi monenlaisia pieniä keinoja, joilla voit lisätä mainostesi tehoa (esimerkiksi yksittäisiä sanoja, sanamuotoja, tarjousten muotoilua, toimintakehotteita, kuvia, arvontoja jne.) 

Koulutus perustuu tietoon kuluttajan psykologiasta, mainonnan tehon tutkimuksiin ja mainonnan teho- tietopankkiin, jossa on 538 tutkimusta suoramainonnasta ja lehtimainonnasta. 

Sisältö

1. Mainonnan huomaaminen: Mitä ihmisten huomiokyvystä tiedetään, Millainen kuva, ulkoasu ja ajoitus optimoivat mainonnan huomaamista.

2. Mainontaan tutustuminen: Miten saadaan ihmiset tutustumaan mainontaanotsikon suunnittelun tärkeys. Miten voidaan herättää uteliaisuutta, kannattako esimerkiksi laittaa hinta ja logo näkyviin.

3. Mainonnan suostuttelu: Myytkö sitä mitä ihmiset ostavat? Ihmiset ostavat usein tunnetta tai varmuutta, eivät niinkään tavaroita tai palveluita. Myyntiargumenttien suunnittelu, keinoja tehokkaaseen suostutteluun

4. Tarjouksen esittäminen Tarjouksen esittämistavalla on väliä, käymme läpi miten tarjous kannattaa muotoilla. Kuinka paljon kaupanpäälliset ja arvonnat lisäävät myyntiä.

5. Päätöksenteon esteiden poistaminen Korkea hinta ei ole ainoa ostamisen este, sillä kuluttaja pohtii myös riskejä. Ostaminen saattaa olla liian vaikeaa tai tuotteesta voi aiheutua muuta psykologista harmia.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu mainontaa tekeville, suunnitteleville ja ostaville ihmisille. Koulutus  sopii hyvin myös sellaisille ihmisille (esimerkiksi yrittäjille), jotka tekevät mainontaa oman työnsä ohessa.