LOJAALI ASIAKAS -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Kaikkihan me haluaisimme lojaaleja asiakkaita, jotka ostavat meiltä yhä uudelleen ilman suurempia markkinointiponnisteluja ja jotka vielä iloisesti kylillä kertovat upeasta palvelusta tai tuotteesta. Tässä tutkimuksessa selvitetään missä mennään sinun asiakkaittesi kohdalla. Kuinka moni heistä on lojaali asiakas? Mitkä asiat edistävät tai estävät lojaaliuden syntyä?

Olennaisia tekijöitä lojaaliuden syntymisessä on kolme. Ensinnäkin ihmisille syntyy tunneside brändiin, he tykkäävät tai jopa rakastavat sitä. Toiseksi lojaaliuden syy voi olla hyvin käytännöllinen eli asiakkaille on syntynyt tapa ostaa tiettyä tuotetta tietystä paikasta. Kolmas tekijä liittyy identiteettiin, jos tuotteen käyttö saa ihmisen tuntemaan itsensä tietynlaiseksi siihen syntyy lojaliteetti. Kaikkia näitä käsittelin ja tutkin väitöskirjaa tehdessäni seikkaperäisesti. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Miration kehittelemiä indeksejä brändisuhteesta ja kuluttajien tavoista, niiden synnystä ja sitkeydestä.

Tutkimuksen hyödyt 

Tutkimuksen avulla saat tietoa asiakassuhteen vahvuudesta, ja siitä miten sitä voisi edelleen vahvistaa. Lisäksi saat tietoa kilpailijoittesi vahvuuksista ja toiminnasta verrattuna omaan toimintaasi. Tuotekehityksen avulla voit edelleen vahvistaa asiakaskunnan lojaalisuutta.