KULUTTAJAN KÄYTTÄYTYMISEN PSYKOLOGIA – KOULUTUS

Kuluttajien käyttäytymisen seuraaminen on kiehtovaa, koska se suurelta osin ennustettavissa, mutta aina osittain yllätyksellistä. Tässä koulutuksessa käydään läpi markkinoijan näkökulmasta kuluttajien psykologiaa perustuen suureen määrään erilaisia tutkimuksia ja väitöskirjassa kehitettyyn mallinnukseen. 

Koulutuksessa esitellään erilaisia tyypillisiä ostomotiiveja, muiden ihmisten vaikutusta kulutukseen, ostamisen esteitä ja päätöksentekoprosessia. 

Koulutus ja siihen sisältyvä workshop on hyvin käytännönläheinen ja sen avulla saat kehitettyä brändiäsi ja markkinointiasi tehokkaammaksi.

Koulutuksen sisältö

  • Tiedostetut ja tiedostamattomat ostomotiivit
  • Miten kuluttajat karsivat tuotteita harkintajoukosta
  • Kuinka merkityksellinen suhde sinun brändiisi voi olla
  • Kuluttajan tavat ja niiden muuttaminen
  • Ostamisen esteet ja niiden poistaminen
  • Kuluttajien odotusten muodotuminen
  • Päätöksentekotapojen vaikutus
  • Optimaalinen markkinointistrategia

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu yritysjohdolle tai markkinointijohdolle.