KIINNOSTAVA LEHTIUUDISTUS -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely 

Ennen kuin lehtiuudistus tehdään, on yksityiskohtia hyvä hioa lukijoiden kanssa. Käytännössä tutkimuksessa kutsutaan joukko tilaajia ryhmäkeskusteluun, jossa käydään ohjatusti läpi ajatuksia uudistuksesta tai vaikkapa uudistetun lehden prototyyppiä. Ryhmäkeskusteluissa käytetään sekä lyhyttä kysymyskaavaketta, että ennalta suunniteltua keskustelun runkoa varmistamaan, että kaikki asiat tulevat käsitellyiksi. Ryhmiä on hyvä järjestää useampia (2-4 kappaletta), koska joskus yksittäinen henkilö saattaa dominoida yhden ryhmän mielipidettä.  

Tutkimuksen hyödyt 

Tutkimuksen avulla saat etukäteen selville miten lukijat suhtautuvat suunniteltuihin uudistuksiin. Jos suhtautuminen on negatiivista, voit tietojen perusteella joko muuttaa suunnitelmiasi, hio yksityiskohtia tai miettiä millä tavalla markkinoit uudistuksen lukijoille. Lukijoilta saattaa myös tulla esiin sellaisia uudistusajatuksia, mitä toimitukselle ei ole tullut mieleen. Tutkimuksen avulla voit poistaa epävarmuutta lehtiuudistuksen hyödyllisyydestä.   

Tutkimuksen sisältö 

Ryhmäkeskustelujen sisältö räätälöidään lehden tarpeisiin. Esimerkiksi seuraavia asioita voidaan selvittää: 

 • Lehden koko (Broadsheet, tabloid, muu) 
 • Tiettyjen osastojen sijainti 
 • Kuvien ja otsikoiden koko ja tyyli 
 • Juttujen pituus ja määrä
 • Fontti ja luettavuus 
 • Mikä erilaisista versiosta olisi kiinnostavin (esim. kannet, fontit tms). 
 • Tietyistä palstoista tykkääminen ja niiden lukeminen 
 • Suunnitellut ulkoasu-uudistukset 
 • Suunnitellut sisällölliset uudistukset 
 • Mainosten sijoittelu lehteen ja mainosten lukeminen 

Lisäksi voidaan keskustella (jos aikaa jää ja jos tuntuu toimitukselle tarpeelliselta) esimerkiksi seuraavista aiheita: 

 • Poliittisen toimituksen tasapuolisuus 
 • Alueen eri kuntien käsittelyn tasapuolisuus 
 • Urheilun ja kulttuurin suhde lehdessä 
 • Paikallisten uutisten ja valtakunnan uutisten suhde lehdessä

Keskustelut puretaan tutkimusraportin muotoon ja raportti toimenpidesuosituksineen esitellään lehden johtoryhmälle.