KATTAVAT KOHDERYHMÄT -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely

Kattavat kohderyhmät –tutkimuksessa selvitetään Miration kehittelemien indeksien avulla millaisia asiakkaita nykyiseen ja potentiaaliseen asiakaskuntaasi kuuluu. Emme ole niinkään kiinnostuneita demografisista tiedoista (ikä, sukupuoli, ammatti tms), vaan meitä kiinnostaa miten asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi tekevät päätöksiä ja millaiset asiat heidän päätöksentekoonsa vaikuttavat.

Tutkimuksen hyödyt

Kattavat kohderyhmät -tutkimuksen avulla saat aivan uutta tietoa asiakaskunnastasi ja kilpailijan asiakaskunnasta. Tietoa voidaan käyttää optimoimaan ja kohdentamaan markkinointia muokkaamalla sisältöä. Markkinoinnin uusia kohderyhmiä saattaisivat olla esimerkiksi kiireiset asiakkaat, itseään hemmottelevat asiakkaat, stressiä torjuvat asiakkaat, identiteettiään rakentavat asiakkaat jne.