EETTINEN KULUTTAMINEN JA EETTISTEN TUOTTEIDEN MARKKINOINTI -KOULUTUS

Eettiseen kuluttamiseen liittyy monia keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja keinoja. Esimerkiksi osa ihmisistä pitää tärkeänä ympäristökysymyksiä, osa eläinten oikeuksia tai työntekijöiden reilua kohtelua. Usein on huomattu, että ihmisten eettiset arvot ja käyttäytyminen vaikuttavat keskenään ristiriitaisilta. Tämä ei välttämättä tarkoita, että kuluttajat olisivat epäloogisia, vaan siitä, että eettistä kuluttamista haittaavat tietyt asenteet, eettisen kuluttamisen hinta tai riskit. Usein eettinen tuote jää vahingossa valitsematta. 

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia eettisen kuluttamisen tapoja ja potentiaalisia asiakastyyppejä, pohditaan esteitä eettiselle kuluttamiselle ja keinoja yrityksen eettisten tuotteiden markkinointiin. Koulutuksen workshop-osuudessa pohditaan jokaisen osallistujan eettisten tuotteiden markkinointia ja poistetaan niiden ostamisen esteitä. 

Kolutuksen sisältö

1. Mitä on eettinen kuluttaminen: Millaisia erilaisia tapoja on kuluttaa eettisesti ? 

Ryhmätyö: Millaisia ympäristöä säästäviä tai ihmisten tai eläinten hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä tai tuotteita yrityksellä on? Liittyvätkö jotkut toimintatavat tasa-arvon tai suvaitsevaisuuden lisäämiseen? 

2. Eettisyys osana kuluttajan identiteettiä: Millaisia ovat eettiset kuluttajat ? Kuluttajat brändäävät itseään eettisen kuluttamisen avulla. Miksi ihmiset ostavat eettisiä tuotteita? Miksi he ostaisivat sinun tuotteitasi? 

3. Eettisten tuotteiden ostamisen esteet: Karkottaako eettisten tuotteiden leima asiakkaita? Millaisia ostamisen esteitä ja ennakkoluuloja ihmisillä on eettisiä tuotteita kohtaan? Miten näitä esteitä voidaan poistaa? 

4. Eettisten tuotteiden markkinointi: Miten myydä eettisiä tuotteita ja miten välttää viherpesun leima? 

Workshop: Miten omien tuotteiden tai palvelujen tai toimintatapojen eettisyys voidaan tuoda markkinoinnin avulla esiin. 

Kenelle kaikille koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu kaikille eettisiä tuotteita tai palveluita myyville tai valmistaville yrityksille. Se sopii hyvin myös yrityksille, jotka haluavat korostaa eettisyyttä omassa toiminnassaan markkinoinnin avulla tai vasta miettivät eettisten tuotteiden tai toimintatapojen tuotteistamista.