Satunnainen äänestäjä -kirja

Tulossa pian!

Satunnainen äänestäjä -kirjassa:

 • miten äänestäjät tekevät päätöksiä
 • millaiset psykologiset ja alitajuiset seikat ohjaavat päätöksentekoa.

Kirjan on tarkoitus ilmestyä alkuvuodesta 2023.


Kirjan sisällöstä

Kirja on rakennettu vuoropuheluksi lukijan kanssa. Kirja haastaa lukijan arvioimaan omaa äänestämistään ja siihen vaikuttavia seikkoja. Kirjan tekstien avulla osa alitajuisistakin äänestämiseen vaikuttavista seikoista tulee näkyviksi ja lukija pääsee vertaamaan itseään muihin äänestäjiin.

Kirjan aiheita:
 • Miksi ihmiset äänestävät
 • Miksi jotkut eivät äänestä
 • Mikä vaikuttaa puoluevalintaan
 • Milloin puoluevalinta sementoituu
 • Millaiset tekijät vaikuttavat ehdokasvalintaan
 • Ehdokkaan brändi ja äänestäjän identiteetti
 • Kuinka luotettavaa äänestäjän saama informaatio on
 • Miten ehdokkaita karsitaan
 • Vaalikoneet ja muut päätöksentekotavat
 • Miten välttää ajattelun harhapolut

Haluatko saada ilmoituksen, kun kirja on tilattavissa?


Kirjassa on kolme eri kerrosta

Ensiksikin, tämä on tietokirja äänestäjän päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Olen rakentanut jokaisen luvun niin, että luvun alkupuolella käsitellään asioita, joita moni voi jo tiedostaa, mutta luvun loppupuolella siirrytään sellaisiin alitajuisiin seikkoihin, joita vain aniharva on tullut ajatelleeksi.

Toiseksi, lukija pääsee testaamaan itseään ja vertaamaan päätöksentekoaan muihin äänestäjiin.

Kolmanneksi, kirjassa esitellään Vaalimuusan tutkimuksia hauskojen infograafien avulla. Ohessa yksi esimerkki.  


Lämmin kiitos kaikille kirjahanketta tukeneille!