Otsikko6 Otsikko2 Otsikko
Otsikko3 Otsikko5 Otsikko4
Vaalimuusalogo
Kivisydansoralla
Miratio tutkimukset
Tilaa hyödyllinen tutkimus Osallistu  tutkimusten käyttö koulutukseen
item26
MIRA tietopankki täydentää ja benchmarkkaa Tutkimusguru auttaa pulmissa
item24
Kivisydansorallakopio2
Millaisia Miration tutkimukset ovat?
Strateginen näkökulma
Helppo hyödynnettävyys
item22
Tulevaisuus perspektiivi Myynnin näkökulma
item21
Kivisydansorallakopio3
Ydinosaamisalueet
item11
Kvantitutkimukset Kvali
Kvantitatiiviset tutkimukset Kvalitatiiviset tutkimukset
OlennaisentiedonloytaminenKukkamaksaruoho MarkkinointiSydanpilvi
Asiakastyytyväisyys- tutkimukset:
Olennaisen tiedon löytäminen Myynnin ja markkinoinnin näkökulma
Kysymystenmuotoilu KuluttajanpsykologiaOllifreeze
Kysymysten muotoilu Päätöksenteon ja käyttäytymisen psykologia
Otsikko6 Osallistu  tutkimusten käyttö koulutukseen Mentoroinninroi item26 MIRA tietopankki täydentää ja benchmarkkaa sm1 item24 Assatkopio2 item22 IMG4380 item21 item11 Kysymysten muotoilu Päätöksenteon ja käyttäytymisen psykologia